روش مطالعه ریاضی تجربی

روش مطالعه ریاضی تجربی

روش مطالعه ریاضیات تجربی

درس ریاضی در رشته تجربی دارای ضریب6 (در زیرگروه1) و ضریب9 (در زیرگروه2) است. ریاضی یکی از مهمترین درس های کنکور تجربی است که جز نقاط ضعف اکثر دانش آموزان است و معمولا درصد پایینی در آن کسب میشود.

مطالعه مفهومی چیست؟

روش مطالعه مفهومی

مطالعه ی مفهومی به چه معناست؟

مفهومی خواندن یعنی
دیر فراموش شدن مطالب و همچنن تسلط بر آنان ناشی از مطالعه‌ی دقیق و مفهومی است

  • در هر بند کلمات کلیدی را مشخص کنید
  • معنای دقیق جملات و منظور نویسنده را بیابید
  • سعی کنید در مواردی که می‌توانید مثال‌هایی اضافه بر