روش مطالعه امتحانی

ترمیم معدل دیپلم

که دیگه چند سوالی رو طراحان محترم خواهند داد. در ضمن آهسته آهسته مقیاس موس را برای کانی ها حفظ کنید بهتر است(رمز گذاری کنید)

طبقه بندی کانی ها جداگانه خود در امتحانات نهایی سوال مطرح خواهد شد و سعی کنید این کانی ها را  با تکرار زیاد بخوانید. از آنجا که بسیاری از این کانی ها را ندیده اید انها را با ویژگی و نامهای دیگر به حافظه بسپارید.

انواع کانی ها و کاربردهای دیگر آنها نیز در امتحانات نهایی حتما سوال سرح خواهد شد.

? درس ششم

این فصل را با نگاه ویژه ای باید بخوانید. اگر برای کنکور می خوانید نکته شکلها را خیلی خوب بررسی کنید خصوصا شکل های صفحه ۷۲و۷۴و۷۷ که به احتمال زیاد تست کنکور خواهند بود یعنی کل فصل را توی همین چندشکل خلاصه کردند.

در باره امتحانات نهایی هم حتما این شکلها را به خاطر بسپارید

در ضمن به این فصل در سوالات کنکور توجه ویژه ای شده است. یعنی تعداد سوالاتی که از این فصل می اید در هیچ کدام از فصل های زمین شناسی سوم و پیش به طور میانگین در سه سال گذشته مطرح نشده است.(به بارم بندی آخر همین صفحه مراجعه نمائید)

سری واکنش بوون را به خوبی درک کنید تا بهتر مطالب کتاب را متوجه شوید.

 

? درس هفتم

این فصل نیز یکی از نفس گیرترین فصل های زمین شناسی۳ محسوب می شود. آنرا نکته به نکته بخوانید سنگهای رسوبی را سدته بندی کنید و ویژگی های اونها را بهعد از مطالعه به صورت نمودار درختی رسم کنید تا آنچه خوانده اید برای شما روش شود.

 

? درس هشتم

در این فصل شما باید تعریف دگرگون

 

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید