رتبه بندی دانشگاه های ایران

رتبه بندی دانشگاه های ایران

در این رتبه بندی به پارامترهای بسیاری از جمله موارد زیر توجه شده است:

  • تعداد مقالات ارائه شده در سال توسط اساتید و دانشجویان
  • کیفیت و امکانات آموزشی
  • تعداد رشته ها و دانشکده ها
  • وجهه بین المللی دانشگاه
  • امکانات رفاهی و تسهیلات دانشجویی
  • قدمت و میزان شهرت دانشگاه
  • فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دانشگاه

 

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۹۷

دانشگاه هایی که فقط رشته های پزشکی و پیراپزشکی ارائه میدهند

رتبه دانشگاه نام دانشگاه
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 

رتبه بندی دانشگاه های صنعنی کشور در سال ۹۷

دانشگاه هایی که فقط رشته های مهندسی و مرتبط با رشته ریاضی فیزیک ارائه میدهند

رتبه دانشگاه نام دانشگاه
۱ دانشگاه صنعتی شریف
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
۸ دانشگاه صنعتی سهند
۹ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۱ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
۱۲ دانشگاه صنعت نفت
۱۳ دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۴ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶ دانشگاه صنعتی اراک
۱۷ دانشگاه صنعتی سیرجان
۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۹ دانشگاه صنعتی همدان
۲۰ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۲۱ دانشگاه صنعتی بیرجند
۲۲ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
۲۳ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
۲۴ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
۲۵ دانشگاه صنعتی قم
۲۶ دانشگاه علم و فناوری مازندران

 

رتبه بندی دانشگاه های جامع کشور در سال ۹۷

دانشگاه هایی که همه رشته ها (به جز رشته های پزشکی و علوم پزشکی) را ارائه میدهند

رتبه دانشگاه نام دانشگاه
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه تربیت مدرس
۳ دانشگاه فردوسی مشهد
۴ دانشگاه شیراز
۵ دانشگاه تبریز
۶ دانشگاه شهید بهشتی
۷ دانشگاه اصفهان
۸ دانشگاه بوعلی سینا
۹ دانشگاه کاشان
۱۰ دانشگاه یاسوج
۱۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۱۲ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳ دانشگاه سمنان
۱۴ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۵ دانشگاه گیلان
۱۶ دانشگاه الزهرا (س)
۱۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۱۸ دانشگاه خوارزمی تهران
۱۹ دانشگاه رازی
۲۰ دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۱ دانشگاه مازندران
۲۲ دانشگاه ارومیه
۲۳ دانشگاه پیام نور
۲۴ دانشگاه زنجان
۲۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

۵/۵ - (۲ امتیاز)

2 نفر درباره این پست نظر گذاشته اند “رتبه بندی دانشگاه های ایران

دیدگاهتان را بنویسید