انتخاب رشته دانشگاه آزاد

نحوه انتخاب رشته برای رشته های با آزمون دانشگاه آزاد

۱- برای انخاب رشته با استفاده از کدی که در پایین کارنامه کنکورتان نوشته شده است میتوانید وارد سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد شوید.

۲- از رشته‌های با آزمون می توانید