روش مطالعه ریاضی تجربی

روش مطالعه ریاضی تجربی

روش مطالعه ریاضیات تجربی

درس ریاضی در رشته تجربی دارای ضریب6 (در زیرگروه1) و ضریب9 (در زیرگروه2) است. ریاضی یکی از مهمترین درس های کنکور تجربی است که جز نقاط ضعف اکثر دانش آموزان است و معمولا درصد پایینی در آن کسب میشود.