مشاوره انتخاب رشته کنکور در اهواز

مشاوره انتخاب رشته اهواز

کلاسهای مشاوره انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد شامل جلسات مشاوره انفرادی انتخاب رشته (با کنکور و بدون کنکور) شامل انتخاب رشته دانشگاه های سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی توسط استاد قره‌باغی مشاور کنکور و عضو هیئت علمی انتشارات گاج تهران - بررسی رشته های مختلف دانشگاهی و شرایط شغلی آنها - بررسی و سنجش