سهمیه ۵درصدی ایثارگران در کنکور

تاثیر سهمیه ایثارگران و خانواده شهدا در کنکور

سوالی که ابن روزها ذهن خیلی از داوطلبان کنکور را به خودش مشغول کرده ابن است که:

سهمیه ۵درصدی ایثارگران چقدر در کنکور تاثیر دارد؟

من سهمیه 5% دارم. آیا استفاده از آن به ضرر من است؟!

 

رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و خانواده